Dự án Hồ sơ năng lực công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Dương Đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dương Đông hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải, xuất nhập khẩu, cho thuê xe, cho thuê xưởng. Chính vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn thiết kế màu chủ đạo là xanh dương và đen. Màu sắc này vừa phù hợp với ngành nghề, vừa tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng. 

Mẫu hồ sơ năng lực công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Dương Đông
Hồ sơ năng lực công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Dương Đông