Dự án Phòng marketing thuê ngoài GS Moda

GS Moda là một công ty về thời trang với định hướng tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đồ mặc trong thực sự quan trọng và ảnh hưởng tới sức khỏe, vẻ đẹp của bạn. Từ thời nguyên thủy, con người đã biết tạo ra những chiếc khố bằng các loại sợi tự nhiên để bảo vệ những bộ phận quan trọng của cơ thể. Ngày nay với sự tác động của con người, môi trường sống ngày càng ô nhiễm, nghành công nghiệp may cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự ô nhiễm này. Bạn đã làm một việc gì đó để mình được sống trong một môi trường bớt ô nhiễm chưa? Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi một thói quen nhỏ để tạo ra một thay đổi lớn, cùng GS Moda góp phần nhỏ để bảo vệ trái đất này!