Dự ÁN THIẾT KẾ PROFILE KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN 2

Khách hàng: KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN 2

Lĩnh vực: Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 là khu công nghiệp đầy đủ dịch vụ ở miền Bắc Việt Nam. Với cơ sở hạ tầng chất lượng cao và các tiện ích hỗ trợ, KCN Bá Thiện 2 là nơi thích hợp để bạn bắt đầu đầu tư tại Việt Nam.