Dự án thiết kế profile VIDEC GROUP

THIẾT KẾ PROFILE VIDEC GROUP

Khách hàng: VIDEC GROUP

Lĩnh vực: Công ty xây dựng

Tập đoàn VIDEC tiền thân là Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế và Xây dựng Việt Nam. Qua quá trình phát triển và trưởng thành, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh và đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC với các ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh bất động sản, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng cầu đường, khu công nghiệp… Trong đó lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu..

THIẾT KẾ PROFILE VIDEC GROUP

THIẾT KẾ PROFILE VIDEC GROUP

THIẾT KẾ PROFILE VIDEC GROUP
THIẾT KẾ PROFILE VIDEC GROUP