Author : Lê Hoài Thu

Ceo Lê Hòa Thu
Ceo Lê Hòai Thu – BissBrand
  • Ngày sinh: 02-04-1992
  • Vai trò: CEO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BISS VIỆT NAM
  • Email: info@bissbrand.com
  • Phone: 0854 692 789
  • Follow: Facebook      Linkedin     Instagram      twitter

TIỀU SỬ Lê Hoài Thu

Lê Hoài Thu (sinh năm 1992) hiện đang là CEO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BISS VIỆT NAM. Hoạt động trong lĩnh vực Phòng marketing thuê ngoài, thiết kế marketing tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • 2010 – 2014: Học đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội – VNU
  • 2015 – 2018:  Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Học tại NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Ngày 01/7/2020: Thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BISS VIỆT NAM.
 

Tác Giả