Dự Án Học Viện CEO Miền Nam

CEO Hồ Chí Minh Holding là công ty trực thuộc tập đoàn CEO Việt Nam Holding, do ông Ngô Minh Tuấn sáng lập đi vào hoạt động từ tháng 01/2021.

CEO Hồ Chí Minh Holding đã hỗ trợ cho nhiều bạn trẻ thực hiện ước mở khởi nghiệp thành công, tạo giá trị tốt đẹp cho khách hàng và tạo việc làm cho nhiều người lao động.

Sứ mệnh: Kiến tạo doanh nghiệp thành công, bằng hệ thống các giải pháp phù hợp với thực tiễn, dành cho người khát vọng, vì một Việt Nam thịnh vượng.

Tầm nhìn: xây dựng hệ sinh thái đa ngành lấy giá trị đào tạo, huấn luyện làm cốt lõi.

CEO Hồ Chí Minh Holding với CEO Holding 63 tỉnh thành kết nối lan tỏa giá trị đến cộng đồng.

Áp dụng triết lý nhà Phật : Lợi chúng sinh – Lợi người – Lợi mình

BISS BRAND với nhiệm vụ của mình đã triển khai các chiến dịch Marketing Online cho học viện và đạt được những kết quả rất ấn tượng góp phần đưa hình ảnh của học viện đến với nhiều học viên. Hy vọng trong thời gian tới, Học Viện CEO Miền Nam sẽ càng phát triển mạnh mẽ và thành công hơn nữa.