Dự án hồ sơ năng lực công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Phú Trọng

Logo của công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Phú Trọng có hai màu chính là vàng và xám. Chính vì vậy, đội ngũ thiết kế của Biss Brand đã phối hợp màu sắc hài hòa để tạo ra mẫu hồ sơ năng lực công ty hoàn chỉnh dưới đây.

Hồ sơ năng lực công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Phú Trọng
Hồ sơ năng lực công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Phú Trọng