Dự án hồ sơ năng lực công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Lắp và Thí Nghiệm Điện Bắc Miền Trung

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây lắp và Thí nghiệm Điện Bắc Miền Trung đã thành lập từ năm 2003. Với mong muốn nâng cao chất lượng hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách hàng, công ty đã quyết định thiết kế lại bộ hồ sơ năng lực của mình.

Mẫu hồ sơ năng lực công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Lắp và Thí Nghiệm Điện Bắc Miền Trung
Mẫu hồ sơ năng lực công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Lắp và Thí Nghiệm Điện Bắc Miền Trung